MUSIKKSKIVEN MAGIQUINT

Musikk kan være magisk. Den egger fantasien. Den griper oss og åpner vår følelsesverden. Samtidig kan den være en intellektuell beskjeftigelse som skjerper evnen til å forstå. MagiQuint er laget for å forklare den bakenforliggende logikken som gjennom musikkhistorien har blitt utfordret og utviklet.

MagiQuint er et hjelpemiddel til å forstå bl.a. slektskapsforholdet mellom toner og tonearter. Den visualiserer med farger sekund- og kvintsirkelen. MagiQuint er et verktøy for pedagoger, studenter og elever i musikkundervisning og et supplement til musikkteoribøker.

Vi håper MagiQuint kan hjelpe musikkinteresserte som trenger støtte av den visuelle læreveien, slik at de ikke gir opp teorien for tidlig.