Referanser

En fleksibel, smakfullt designet skive som anskueliggjør grunnlogikken

«I tilfellet MagiQuint har opphavskvinnen tatt begrepet og det musikalske fenomenet «kvintsirkel» helt bokstavelig og skapt en fysisk, bevegelig sirkel – en fleksibel, smakfullt designet skive som anskueliggjør og forklarer den stringente grunnlogikken bak alt som har med harmonikk og tonal musikalsk tenkning å gjøre.» Les hele uttalelsen her.

Tor Espen Aspaas
Pianist og professor ved Norges musikkhøgskole
(www.pianisten.no / www.nmh.no / www.nmh.no)

Anvendelse av MagiQuint i undervisning.
Elever er som folk flest – forskjellige. Det å tilegne seg logikken bak kvintsirkelen er essensielt for en musiker. For noen er det relativt enkelt, for andre vanskelig. Det å ha en framstilling av kvintsirkelen med flyttbare skiver og farger, har gjort min jobb som pedagog enklere, og veien til forståelse hos eleven kortere.

Jeg kan på det varmeste anbefale MagiQuint.

Fredrik Otterstad,
Dirigent og pedagog (Sølvguttene)

Bærum Kommunale Musikk- og kulturskole.
Jeg stiller meg meget positiv til produktet som Margrethe Smit Ellis har laget. Hun har laget en musikalsk idé, henholdsvis kvintsirkelen og en diatonisk oppbygd sirkel, som vil kunne være et glimrende supplement til undervisningen og teoretiske lærebøker. Den vil kunne brukes i Musikk – og kulturskolen og ved de videregående linjer med musikk som fag. Og selvfølgelig alle andre musikkinteresserte! Den har helt klart sine pedagogiske fordeler og vil være svært nyttig for både elever og pedagoger.

Elisabeth Maria Ovaroff
Pianopedagog og seksjonsleder

Et utmerket hjelpemiddel
MagiQuint, utviklet av Margrethe Smit Ellis, er et utmerket hjelpemiddel til å forstå bl.a. slektskapsforholdet mellom toner og tonearter innenfor tonal musikk. MagiQuint erstatter ikke bøker i musikkteori, men er et meget godt supplement. MagiQuint gir en kortfattet og oversiktlig innsikt i deler av musikkteorien, og kan erstatte mange sider med tekstlig forklaring om den brukes riktig.

Det er en glede å kunne anbefale MagiQuint!

Nils E. Bjerkestrand
Professor i musikkteori ved Norges musikkhøgskole

Foss Videregående skole
Som pedagog i musikklære ved Foss Videregående skole har jeg hatt den glede å følge utarbeidelsen av den metodiske kvintsirkelen til Margrethe Smit Ellis.

Ideen har fra første stund av vært svært interessant, og utviklingen av kvintsirkelskiven har etter hvert vist klarere og klarere nytteverdi for flere målgrupper; fra barn til voksne amatører.

Dette pedagogiske hjelpemiddelet vil så absolutt dekke et behov i så vel musikkskoler, videregående skoler og pedagogiske høgskoler, og kan uten tvil anbefales på det sterkeste.

Lise Arnesen
Pedagog i musikklære

MAYA Musikk & Kulturskole
Jeg har av Margrethe Smit Ellis blitt forevist et utkast til en kvintsirkel med farger, som beskriver musikkens oppbygging og system.

Som leder av Norges største private musikk & kulturskole ville jeg, dersom denne ble masseprodusert, anbefale alle skolens lærere å bruke denne kvintsirkelen som et hjelpemiddel i undervisning.

Så vidt jeg kan skjønne må denne kvintsirkelen være anvendbar i all musikkundervisning på alle trinn, fra nybegynnere til avansert musikkteoretisk undervisning på høyskolenivå.

May Østhassel
Rektor

Nina Aabel
Lærer