Musikkskiven MagiQuint

Forstå basisen i all musikk

Musikkskiven er et visuelt verktøy som gir en rask grunnforståelse for hvordan musikk er oppbygd. Skiven er ment som hjelp for elever i musikkundervisning, studenter, pedagoger samt låtskrivere. Den gir en teoretisk forståelse for tonal musikk, som man lett kan ta i bruk ved komponering. Skiven er også ypperlig for deg som utelukkende har spilt ved hjelp av gehør.

Musikkskiven viser brukeren:

  • Dur- og mollskalaene
  • Akkordoppbygging i dur og moll
  • Kvintsirkelen
  • Parallelltonearter
  • Kadenser

Et visuelt læremiddel
MagiQuint er et verktøy som gir innsikt i logikken og geometrien i musikken. MagiQuint består av to versjoner, en elektronisk for iPad-app og en fysisk, begge med brukerveiledning. De består av dreibare skiver som synliggjør slektskapet mellom toner og tonearter. Verktøyet gjør det lettere å gjenkjenne mønstre i musikken, og prosessen for å innstudere stykker og å huske dem utenat blir enklere. MagiQuint er også et transponeringsverktøy og et supplement til musikkteoribøker.

Farger gir oversikt
Ved å dreie på skivene er det enkelt å finne parallell- og varianttonearter i dur og moll. Hver tone og toneart har sin farge i et oversiktlig system. Fargene er hentet fra 1700-tallet, da den tempererte skalaen ble introdusert.

Lytting vektlagt i eksemplene
I brukerveiledningen til den fysiske versjonen gis eksempler på hvordan MagiQuint kan brukes. Den legger vekt på lytting og er delt inn i tre nivåer – fra nybegynnere til viderekomne.

Hvordan bruke MagiQuint?
Tanken er at man i løpet av kort tid vil settes inn i bruken av MagiQuint og bli fortrolig med hvordan skivene kan brukes og da lettere gjenkjenne mønstre i musikken. Dette fører på sin side en mengde fordeler med seg - fra en bredere lytteforståelse til en mye enklere prosess med å innstudere stykker.

MagiQuint er et transponeringsverktøy også for alle amatører som ikke kan noter. Visesang er ofte besifret og ved hjelp av MagiQuint kan brukeren lett legge en sang i et toneleie som passer.

iPad app versjon

Fyskisk versjon

Image

download appstore